לפיד אש

יצירת קו עיצובי ע"י לוגו חדש לחברה העוסקת במתן פתרונות בטיחות אש.

שלב ראשון: עיצוב לוגו חדש שיתאים לחזון החברה, לערכי החברה, למאפייניה ולסוג השירותים/מוצרים שהיא מציעה, 

בנוסף עיצוב ברושורים, ביתן בתערוכה, מיתוג של כובעים, חולצות לעובדים  ורכבי חברה,

© 2020 by ginger design gali katz         gali@gingerdesign.co.il        Tel: 052.5365522